Als ZZP-er lever ik een bijdrage aan goed onderwijs. Ik ben flexibel en lever maatwerk op basis van de vraag en behoefte van de school of het schoolbestuur. Mijn bijdrage kent verschillende vormen:

 • Een scholing of training verzorgen
 • Coachen en begeleiden
 • Ondersteunen, adviseren, sparren
 • Projecten
 • Interim werkzaamheden
 • Begeleiding leerkrachten

  Bijna 10% van de startende leerkrachten verlaat binnen drie jaar het onderwijs. Onder zij-instromers is dit percentage nog veel hoger. Onwenselijk, zeker in deze tijd van een oplopend lerarentekort. Een belangrijke oorzaak van de uitstroom is het gebrek aan begeleiding binnen de school. Op veel scholen ontbreekt het leraren aan…

 • Koerstraject

  Kwaliteitszorg begint bij een heldere visie op wat goed onderwijs is. Op een school met een duidelijke missie en een concrete, inspirerende en gedeelde visie is de richting waarin gewerkt wordt voor iedereen duidelijk. Zo’n heldere koers is de basis voor het handelen in de school en daarmee voor de…

 • Kwaliteitszorg

  Hulp nodig bij het inrichten of uitvoeren van de kwaliteitszorg? Ook hier is maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld: Zicht krijgen op kwaliteit Maken van een kwaliteitsanalyse op basis van beschikbare documenten, data en eventuele observaties Trainen van directeuren, intern begeleiders en/of leerkrachten om zelf op onderzoekende wijze zicht te krijgen en te…

 • Ondersteuning schoolleider

  Een schoolleider (directeur) heeft een veelheid aan taken en verantwoordelijkheden. Het schoolleiderschap kan daarbij ook eenzaam zijn, omdat niet alles gedeeld kan worden met het team of met collega directeuren. Mijn eigen ervaring als schoolleider zet ik graag in om schoolleiders te ondersteunen bij deze verantwoordelijke (én leuke) taak.  Als…

 • Training schoolteam

  Trainingen gericht op kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur of het versterken van de basiskwaliteit Met het schoolteam aan de slag met een specifiek onderwerp, op maat gemaakt en passend bij de behoeftes en de doelen van de school? Een korte training van twee uur of een uitgebreide training van meerdere dagdelen en eventueel…

 • Training visiegericht en strategisch leidinggeven

  Gedeelde waarden, een heldere missie en een gedeelde visie zijn het uitgangspunt van het handelen voor iedere medewerker in de school en de basis voor het beleid van de school. Het vormgeven, vasthouden en bijstellen van de visie vormt de basis van het vak van de schoolleider. Door de visie…

 • Zin in Lezen

  In het hele onderwijsveld dringt het besef door dat lezen meer zou moeten zijn dan de leesles uit de methode. Leesplezier, het lezen van authentieke teksten, een krachtige leeromgeving en kennis van de wereld om je heen zijn van belang. Zin in lezen is een geïntegreerde aanpak voor het leesonderwijs…

 • Medewerker onderwijs en kwaliteit

  Als medewerker onderwijs en kwaliteit kan ik een bijdrage leveren om binnen een schoolbestuur:  Adviseren over en vorm geven aan de kwaliteitszorg en aan onderwijs- en kwaliteitsbeleid  Scholen ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van onderwijs- en kwaliteitsbeleid  Zicht houden op de kwaliteit van de scholen en hierover gesprekken te…

 • Interim-directeur / co-directeur

  Tijdelijk een schoolleider nodig of ondersteuning nodig voor de schoolleider? Wie mij rechtstreeks benadert spaart bemiddelingskosten uit. Voor interim werkzaamheden houd ik een reistijd maximaal één uur aan. Ik heb interesse in de volgende inzet: Co-directie / directieondersteuning  Voor één of twee dagen per week gedurende een korte of langere…