Kwaliteit van onderwijs is een actueel onderwerp. Wat we precies verstaan onder onderwijskwaliteit is niet eenduidig. De onderwijsinspectie heeft weliswaar bepaalde ondergrenzen gedefinieerd, maar verwacht daarnaast dat een school zelf een heldere visie op kwaliteit heeft en daarbij horende ambities formuleert en realiseert. Dit komt ook tot uiting in het vernieuwde toezichtskader. 

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is voor mij altijd een belangrijke drijfveer geweest in mijn dagelijkse werk binnen het onderwijs. Vanuit mijn praktische ervaring als leerkracht, intern begeleider en directeur, de theoretische en praktische kennis als auditor en lid van de kwaliteitswerkgroep van ABSA én vanuit de theoretische kennis die ik opdeed tijdens het werken aan een scriptie over ‘Kwaliteit in het basisonderwijs’ voor mijn masteropleiding, heb ik een visie ontwikkeld op wat van belang is voor onderwijskwaliteit. Ik ga daarbij uit van vier bouwstenen. Dat deze bouwstenen ook daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en praktisch toepasbaar zijn, is te zien in de kwaliteitsverbetering van de school waarvan ik tot november 2019 directeur ben geweest.

De kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur van deze school zijn in september 2019 door de onderwijsinspectie als ‘goed’ beoordeeld.

Bouwstenen voor onderwijskwaliteit:

  1. Een heldere koers
  2. De basis in orde
  3. Een schoolcultuur gericht op kwaliteit
  4. Het inrichten van de kwaliteitszorg