Koerstraject

Kwaliteitszorg begint bij een heldere visie op wat goed onderwijs is. Op een school met een duidelijke missie en een concrete, inspirerende en gedeelde visie is de richting waarin gewerkt wordt voor iedereen duidelijk. Zo’n heldere koers is de basis voor het handelen in de school en daarmee voor de kwaliteit van het onderwijs.

Heeft de school nog geen duidelijke koers? Of is de koers verwaterd? Ik help je graag om daar verandering in te brengen:

  • Een koerstraject (visie, missie, doelen, werkwijzen) met het schoolteam resulterend in een koersboekje.
  • Teambijeenkomsten om de visie te herijken of levend te houden.
  • Sparringspartner voor directeuren die een strategie willen bepalen voor kwaliteitsverbetering op basis van de visie van de school.
  •  Het vertalen van de visie en de doelen van de school in een schooleigen kwaliteitskader.