Training visiegericht en strategisch leidinggeven

Gedeelde waarden, een heldere missie en een gedeelde visie zijn het uitgangspunt van het handelen voor iedere medewerker in de school en de basis voor het beleid van de school. Het vormgeven, vasthouden en bijstellen van de visie vormt de basis van het vak van de schoolleider. Door de visie in de school levend te houden ontstaat er richting en energie en is er duidelijkheid over de kaders voor het pedagogisch en onderwijskundig handelen. Een levende visie vormt tevens de basis voor het stellen van doelen en het bepalen van strategie en beleid.

Inhoud

 • Kernwaarden als basis
 • Persoonlijk missie-statement
 • Missie en bestaansrecht van scholen
 • Persoonlijke visie
 • Zorgen voor een gedeelde visie in de school
 • Visie als basis voor doelen, beleidskeuzes en strategie

Werkwijze

 • 6 bijeenkomsten (eventueel digitaal) van max. 2,5 uur
  • Start
  • In gesprek n.a.v. gemaakte opdracht
  • Theorie en inspiratie voor vervolgopdracht
 • Praktische opdrachten
 • Te lezen literatuur

Maatwerk

Bovenstaande wordt afgestemd en aangepast op basis van de wensen en behoeften van de cursisten.