Interim-directeur / co-directeur

Tijdelijk een schoolleider nodig of ondersteuning nodig voor de schoolleider?

Wie mij rechtstreeks benadert spaart bemiddelingskosten uit. Voor interim werkzaamheden houd ik een reistijd maximaal één uur aan.

Ik heb interesse in de volgende inzet:

Co-directie / directieondersteuning

 •  Voor één of twee dagen per week gedurende een korte of langere periode ter ondersteuning van de vaste directeur
  •  Ter advies en ondersteuning bij een verbetertraject
  •  Ter advies en ondersteuning op een specifiek inhoudelijk onderwerp
  •  Praktische ondersteuning in het kader van werkdrukverlichting / het voorkomen van uitval
  •  Het coachen, begeleiden en/of ondersteunen van een startende directeur of locatieleider

Tarief: 80 euro per uur excl. BTW, incl. reiskosten en overige kosten

Interim-directeur / interim-schoolleider

 •  Voor maximaal vier dagen per week
  •  Ter vervanging van een (gedeeltelijk) uitgevallen schoolleider
  • Voor een specifieke klus (bijv. verbeteren onderwijskwaliteit, visievorming, invoeren of uitbouwen concept)
  • Als bovenschools-directeur

Tarief: 90 euro per uur excl. BTW, incl. reiskosten en overige kosten