Interim directeur / IB-er / leerkracht

Tijdelijk een directeur, intern begeleider of leerkracht nodig?

Wie mij rechtstreeks benadert spaart bemiddelingskosten uit. Voor interim werkzaamheden houd ik een reistijd maximaal één uur aan.

Ik heb interesse in de volgende inzet:

Interim directeur

 •  Voor één of twee dagen per week gedurende een korte of langere periode ter ondersteuning van de vaste directeur
  •  Ter advies en ondersteuning bij een verbetertraject
  •  Ter advies en ondersteuning op een specifiek inhoudelijk onderwerp
  •  Praktische ondersteuning in het kader van werkdrukverlichting / het voorkomen van uitval
  •  Het coachen, begeleiden en/of ondersteunen van een startende directeur of locatieleider
  •  Als bovenschools directeur
 •  Voor maximaal drie dagen per week voor een periode van maximaal een half jaar
  •  Ter vervanging van een (gedeeltelijk) uitgevallen schoolleider

Tarief: 90 euro per uur excl. BTW

 

Interim intern begeleider

 •  Voor één of twee dagen per week gedurende een korte of langere periode
  • Als vervanger van een zieke of nog aan te stellen intern begeleider
  •  Voor het inrichten van de zorgstructuur
  •  Ter advies en ondersteuning op een specifiek inhoudelijk onderwerp
  •  Praktische ondersteuning in het kader van werkdrukverlichting / het voorkomen van uitval
  •  Het coachen, begeleiden en/of ondersteunen van een startende intern begeleider
 •  Voor maximaal drie dagen per week gedurende maximaal drie maanden

Tarief: 70 – 85 euro per uur

 

Interim leerkracht

Ik ben beschikbaar als interim leerkracht als mijn overige werkzaamheden daarvoor nog ruimte laten. Ik ben breed inzetbaar, mijn favoriete groep is groep 3. Ik heb ook ervaring als leerkracht van een verrijkingsgroep (plusklas, day a week school) en met arrangementen.

 • Voor de invulling van een arrangement in het kader van passend onderwijs (per dagdeel).
  •  Meer- of hoogbegaafde kinderen
  •  Leesproblemen
  •  RT
 • Voor één of twee dagen per week gedurende minimaal vier weken en maximaal drie maanden
  •  Ter vervanging van een leerkracht die met verlof is
  •  Ter vervanging van de leerkracht een verrijkingsgroep
  •  Als extra leerkracht in een grote of onrustige groep
  •  Ter ondersteuning bij een specifiek project
 •  Voor een losse dag als ik die dag toevallig nog vrij heb en het dicht bij huis is

Tarief: 60 – 65 euro per uur BTW vrij