De basis in orde

De kerntaak van iedere basisschool is zorgen dat kinderen vanuit een veilige basis voldoende leren (kennis én vaardigheden) om mee verder te kunnen in hun leven. Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is daarbij onmisbaar. Terecht zijn in het inspectiekader minimale doelen opgenomen waaraan een school moet voldoen. Dit is niet alleen een wettelijke plicht, maar vooral een morele.

Elke school zal dus in eerste instantie moeten en willen zorgen voor een goede basiskwaliteit:

  • Hoge verwachtingen hebben van kinderen en van de eigen mogelijkheid om kwaliteit van onderwijs te realiseren
  • Een goed pedagogisch klimaat (pedagogisch handelen van de leerkracht, groepsvorming tot een positieve groep en organisatie, afspraken, regels en routines in de groep)
  • Goede instructie (doelgericht, passend en effectief)
  • Goed onderwijsaanbod (kerndoeldekkend, voldoende tijd, passend bij de eigen visie)

Het is mijn overtuiging dat elke school (met voldoende leerkrachten) in staat is om de basiskwaliteit van het onderwijs binnen een jaar in orde te krijgen. Als de basis in orde is, kan er gewerkt worden aan de eigen ambities van de school.

Besturen, scholen en schoolleiders die aan de slag willen met deze bouwsteen kan ik op de volgende manieren ondersteunen:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *