Een heldere koers

Kwaliteitszorg begint bij een heldere visie op wat goed onderwijs is. Op een school met gedeelde waarden, een heldere missie en een gedeelde visie is de richting waarin gewerkt wordt voor iedereen duidelijk. Zo’n heldere koers is de basis voor het handelen van iedere medewerker in de school en de basis voor het beleid van de school.

Het vormgeven, vasthouden en bijstellen van de visie vormt de basis van het vak van de schoolleider. Door de visie in de school levend te houden ontstaat er richting en energie en is er duidelijkheid over de kaders voor het pedagogisch en onderwijskundig handelen. Een levende visie vormt tevens de basis voor het definiëren van kwaliteit, het stellen van doelen en normen en het bepalen van strategie en beleid.

Besturen, scholen en schoolleiders die aan de slag willen met deze bouwsteen kan ik op de volgende manieren ondersteunen:

Categories: Geen categorie