Ondersteuning schoolleider

Een schoolleider (directeur) heeft een veelheid aan taken en verantwoordelijkheden. Het schoolleiderschap kan daarbij ook eenzaam zijn, omdat niet alles gedeeld kan worden met het team of met collega directeuren. Mijn eigen ervaring als schoolleider zet ik graag in om schoolleiders te ondersteunen bij deze verantwoordelijke (én leuke) taak.

  •  Als onafhankelijk luisterend oor (coach of sparringpartner)
  •  Als adviseur
  •  Als praktische ondersteuner

(Scholen uit Amsterdam kunnen hierbij gebruik maken van de VLOA voor werkdrukverlaging voor directeuren.)

Ik kan dit doen voor schoolleiders, maar ook voor intern begeleiders.

 

Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

  • Maken van een kwaliteitsanalyse op basis van beschikbare documenten, data en eventuele observaties
  • Trainen van directeuren, intern begeleiders en/of leerkrachten om zelf op onderzoekende wijze zicht te krijgen en te houden op de kwaliteit.
  • Trainen van intern begeleiders, directeuren en/of leerkrachten die willen leren om toetsscores te interpreteren en te analyseren
  • Sparringspartner voor directeuren die een strategie willen bepalen voor kwaliteitsverbetering op basis van de visie van de school.
  • Sparringpartner voor directeuren en intern begeleiders met vraagstukken op het gebied van een professionele schoolcultuur
  • Sparringspartner voor directeuren en intern begeleiders op scholen waar de basiskwaliteit in orde moet worden gebracht.
  • Praktische hulp bij het maken en uitvoeren van verbeterplannen.