Kwaliteitszorg

Het inrichten van de kwaliteitszorg is de vierde bouwsteen voor onderwijskwaliteit. Hierbij gaat het om:

1. Het opstellen van een eigen kwaliteitskader
  • Het vertalen van de eigen visie op goed onderwijs naar concrete doelen
  • Het kiezen van geschikte instrumenten om het halen van de gestelde doelen te monitoren
  • Het vaststellen van minimumnormen en streefnormen op basis van eigen ambities en gestelde kaders vanuit overheid en bestuur (en op basis van de huidige situatie en de schoolpopulatie)
2. Planmatig werken
  • In kaart brengen van de huidige situatie (datagestuurd en onderzoekend)
  • Plan maken voor behoud van of verdere verbetering van de kwaliteit
  • Uitvoeren plan en monitoren van de voortgang
  • Data verzamelen
  • Data analyseren en verder onderzoeken
  • Conclusies trekken en vervolg bepalen

Besturen, scholen en schoolleiders die aan de slag willen met deze bouwsteen kan ik op de volgende manieren ondersteunen:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *