Training schoolteam

Trainingen gericht op kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur of het versterken van de basiskwaliteit

Met het schoolteam aan de slag met een specifiek onderwerp, op maat gemaakt en passend bij de behoeftes en de doelen van de school? Een korte training van twee uur of een uitgebreide training van meerdere dagdelen en eventueel aangevuld met klassenbezoeken en nagesprekken? Alles is mogelijk (met de beperking dat ik nog slechts één dag per week beschikbaar ben en niet meer als zelfstandige kan werken voor scholen in Amsterdam).

Trainingen die ik in de afgelopen jaren verzorgd heb:

Trainingen voortkomend uit mijn OGO-expertise:
 • Het spel centraal in de onderbouw
 • Ontluikende en beginnende geletterdheid koppelen aan betekenisvolle (spel)activiteiten
 • Thematisch werken (groep 1 t/m 8)
 • Schrijven van teksten gekoppeld aan thema’s en/of betekenisvolle activiteiten
 • Leesonderwijs zonder methode (Zin in lezen, zie hieronder)
 • Woordenschatonderwijs gekoppeld aan betekenisvolle activiteiten
Trainingen op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur:
 • Strategisch en visiegericht werken
 • Onderzoekend en datagestuurd werken aan je onderwijskwaliteit
 • Omgaan met data
 • Een schoolanalyse maken
 • Oefenen met professioneel gedrag (communicatie) en het begrenzen van ongewenst gedrag.
 • Planmatig werken aan je schoolontwikkeling met behulp van het focusbord
Overige onderwijsgerelateerde trainingen:
 • Organiseren van onderwijs in een combinatiegroep
 • Werken aan positieve groepsvorming
 • Hoogbegaafdheid
 • Omgaan met lastig gedrag

Ook het helpen opzetten en/of begeleiden of coachen van datateams of onderzoeksgroepen behoort tot de mogelijkheden.

 

Training of invoeringstraject Zin in Lezen

‘Zin in Lezen’ is een aanpak voor lees- schrijfonderwijs in het primair onderwijs. Binnen een voor de kinderen betekenisvolle context zin in lezen krijgen en houden, daar gaat het om.  Zin in Lezen is ontwikkeld binnen het OGO-onderwijs, maar ook heel geschikt voor andere scholen die het belangrijk vinden dat kinderen goed leren lezen en het lezen willen verbinden aan vakoverstijgende thema’s of aan de zaakvakken.

De zin in lezen aanpak kenmerkt zich door een communicatieve en functionele benadering, waarbij lezen altijd verbonden wordt aan spreken en schrijven en het spelend en onderzoekend leren kennen van de wereld.

Er is veel aandacht voor het werken met boeken: samen lezen, voorlezen, praten over boeken, verhalen vertellen en zelf leren lezen met teksten, verhalen en boeken die er toe doen. De Zin in Lezen aanpak start in de kleutergroepen en groep 3 en kan van daaruit worden voortgezet in de midden- en bovenbouw.

Als gecertificeerd Zin in Lezen trainer met jarenlange praktijkervaring met deze aanpak help ik scholen en leerkrachten graag mee om met deze aanpak aan de slag te gaan in de klas.

Voor meer informatie over de aanpak zie ook www.zininlezen.com