Training schoolteam

Met het schoolteam aan de slag met een specifiek onderwerp, op maat gemaakt en passend bij de behoeftes en de doelen van de school? Een korte training van twee uur of een uitgebreide training van meerdere dagdelen en eventueel aangevuld met klassenbezoeken en nagesprekken? Alles is mogelijk.

Bijvoorbeeld:

  •  Hoe organiseer je je onderwijs in een combinatiegroep?
  •  Hoe geef je effectieve instructie, passend bij de doelen en de visie van de school?
  •  Hoe verloopt groepsvorming en op welke manier kun je daarop invloed uitoefenen?
  •  Hoe kun je onderzoekend en datagestuurd werken aan je onderwijskwaliteit?
  •  Welke data is beschikbaar en hoe interpreteer je deze?
  •  Oefenen met professioneel gedrag (communicatie) en het begrenzen van ongewenst gedrag.
  •  Hoe zet je een zelfevaluatie op?

Ook het helpen opzetten en/of begeleiden of coachen van datateams of onderzoeksgroepen behoort tot de mogelijkheden.