Begeleiding leerkrachten

Bijna 10% van de startende leerkrachten verlaat binnen drie jaar het onderwijs. Onder zij-instromers is dit percentage nog veel hoger. Onwenselijk, zeker in deze tijd van een oplopend lerarentekort. Een belangrijke oorzaak van de uitstroom is het gebrek aan begeleiding binnen de school. Op veel scholen ontbreekt het leraren aan tijd om collega’s goed te begeleiden. Dit los ik graag voor je op!

Begeleiding is een must in de eerste drie jaar van het leraar-zijn, maar ook voor ervaren leraren kan het fijn zijn om gebruik te kunnen maken van coaching.

Ook het begeleiden van onderzoeksgroepen, projectgroepen, MT’s etc. is mogelijk.