Kwaliteitszorg

Hulp nodig bij het inrichten of uitvoeren van de kwaliteitszorg? Ook hier is maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld:

Zicht krijgen op kwaliteit

  • Maken van een kwaliteitsanalyse op basis van beschikbare documenten, data en eventuele observaties
  • Trainen van directeuren, intern begeleiders en/of leerkrachten om zelf op onderzoekende wijze zicht te krijgen en te houden op de kwaliteit.
  • Trainen van intern begeleiders, directeuren en/of leerkrachten die willen leren om toetsscores te interpreteren en te analyseren

Kwaliteitszorg

  • Teamtraject om een visie op onderwijskwaliteit te ontwikkelen, resulterend in een schooleigen kwaliteitskader.
  • Hulp bij het stellen van realistische, ambitieuze doelen op basis van schoolvisie en schoolpopulatie
  • Het opzetten van een systeem van kwaliteitszorg
  • Praktische hulp of begeleiding bij het maken van school- en jaarplannen.
  • Trainen van teams en directies die een zelfevaluatie willen doen
  • Inzetbaar in de rol van auditor