Onderwijsontwikkeling | Leiderschap | Kwaliteitsverbetering | Zin in Lezen

Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies (ZZP)

januari 2023 – heden

 • Leiderschapscoach
 • Docent / Trainer

Eén dag per week beschikbaar voor zzp-werkzaamheden

Manager Onderwijs en Kwaliteit | Innoord

december 2022 – heden

 • Ontwikkelen van onderwijskundig beleid en de strategische onderwijskundige agenda

Onderwijsontwikkeling | Leiderschap | Kwaliteitsverbetering | Zin in Lezen

Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies (ZZP)

november 2019 – december 2022

 • Leiderschapscoach
 • Kwaliteitsadviseur
 • Onderwijsontwikkelaar
 • Docent / Trainer
 • Auditor / Assessor
 • Interim schoolleider

Directeur |ABBS de Zuiderzee (OGO)

augustus 2013 – november 2019

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Leidinggeven aan de schoolorganisatie
 • Integraal verantwoordelijk voor alle daarbij horende aspecten
Resultaten:
 • Inspirerende en door het team gedragen schoolvisie
 • Uitstekend pedagogisch klimaat
 • Leerresultaten van zwak naar goed
 • Inspectiebeoordeling ‘goed’ voor Onderwijsaanbod, Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur (september 2019)
 • Hoge oudertevredenheid
 • Tweede prijs Nationale Onderwijsprijs 2019

Auditor | ABSA Scholengroep

september 2015 – september 2019

 • Auditen en rapporten binnen de auditstructuur van ABSA

Lid werkgroep kwaliteit | ABSA Scholengroep

september 2015 – september 2019

 • Opzetten en implementeren van ABSA Kwaliteitskader
 • Implementeren, evalueren en bijstellen ABSA peer-audits
 • Opzetten, implementeren en bijstellen kwaliteitszorg ABSA

Intern Begeleider |ICBS Octant (OGO)

september 2006 – juli 2013

Verantwoordelijkheden:
 • Coördinatie en aansturing leerlingenzorg.
 • Scholing, coaching en begeleiding leerkrachten.
 • Als MT-lid medeverantwoordelijk voor de koers van de school.
 • Aansturing onderwijskundig verbetertrajecten.
 • Voorzitter stuurgroep taal.

OGO coach | ICBS Octant

september 2005 – juli 2013

 • Begeleiden en coachen van  collega’s bij het vormgeven van het OGO onderwijs in de groep.
 • Verzorgen van OGO cursussen en workshops.

ParnasSys specialist | Stichting Agora

januari 2010 – juli 2013

 • Voorlichten schoolteams over het onderwijskundige gebruik van Parnassys.
 • Organiseren van trainingen voor specifieke doelgroepen.

Plusklasleerkracht | ICBS Octant

september 2006 – juli 2012

Initiatiefnemer, vormgever en begeleider van de plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Educatief auteur | Noordhoff BV

1997 – 2010

Educatief auteur van diverse lesmethodes voor taal en zaakvakken.

Groepsleerkracht | basisschool

september 1994 – juli 2008

Ervaring als groepsleerkracht in alle groepen van de basisschool.