Een besluitvaardige schoolleider

“Dit is echt een belangrijk project, doen jullie mee?”

“De gemeente wil graag dat scholen aandacht gaan besteden aan … en nodigt je uit voor …”

“Als ouder werk ik bij …, zou het niet leuk zijn als …”

“Er is een nieuwe methode ontwikkelt die hele goede resultaten geeft, stappen jullie ook over?”

“Het bestuur vind dat er meer gedaan moet worden aan … en vraagt daarom …”

Er zijn veel mensen en organisaties die zich realiseren dat verandering begint in het onderwijs. Als schoolleider krijg je dagelijks verzoeken om mee te doen aan projecten, om je team scholingen te laten volgen of mee te praten over. Hoe lastig vind jij het om te kiezen waar je ‘ja’ tegen zegt en waar ‘nee’? Laat jij je leiden door de waan van de dag of heb je een stevig kader waarop je je keuzes baseert?

Wie werkt vanuit een krachtige en gedeelde onderwijsvisie heeft het makkelijker. Wat past bij je visie doe je wel en wat niet past niet. Simpel. En teamleden kunnen op dezelfde wijze keuzes maken en beslissingen nemen en ook dat maakt het leven van de schoolleider aangenamer.

Is in jouw school sprake van zo’n richtinggevende visie of is de visie iets dat je op moet zoeken in je schoolgids?

Weten hoe je een gezamenlijke, inspirerende en richtinggevende visie in je school creëert? Neem dan contact met mij op!

P.S. Veel lezers lieten weten dat ze de stap tussen ‘Past het bij de visie?’ en ‘Ja, we gaan het doen?’ wel erg kort vonden. Uiteraard is het zinnig om ook te kijken naar urgentie, hoeveelheid werk, belastbaarheid van het team en kosten om te bepalen of je iets nú doet of later. Daarover een andere keer.